Ἄσκηση ἑλληνικῆς προεδρίας

Ἡ ἄσκηση τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει ἐνοχλήσει πολλούς, ὅσους εἶχαν πιστέψει καὶ ἐπενδύσει στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας μας, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου, καὶ στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν μείωση τῆς ὑφέσεως στὸ μηδὲν σχεδὸν τὸν περασμένο μῆνα, δὲν τὰ περίμεναν μὲ τίποτε, οὔτε τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος στὸ ἐξωτερικό. Ἔτσι βγάζουν ὅλη τους τὴν κακία μὲ τὴν ἀναμόχλευση παλιῶν κατηγοριῶν, γιὰ διαφθορά, γιὰ διαλυμένο κράτος∙ ἡ προπαγάνδα γίνεται ἀπὸ τὰ γνωστὰ κυκλώματα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐπενδύσει πολλὰ στὴν χρεωκοπία μας, ἀλλὰ βλέπουν ὅτι τὰ χάνουν ὅλα πλέον μὲ τὴν δυναμικὴ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.