Παρανομίες συνδικαλιστῶν

Ἡ κατάχρηση δημοσίου χρήματος καὶ ἡ ἀνάμιξη στὰ παράνομα κυκλώματα σωματεμπορίας κορυφαίων συκδικαλιστῶν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο δικαστικῶν ἐρευνῶν∙ τὸ σκάνδαλο ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ἐπαγγελματίες τῆς ἀριστερᾶς –ἦταν καὶ Κούτβης ὁ διορισθεὶς ἐπὶ δικτατορίας ὑπάλληλος τῆς ΔΕΗ- ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὰ προσωπικά τους συμφέροντα καὶ μὀνο. Ἀντικείμενο τῶν ἀνακριτῶν εἶναι, ἡ κατάχρηση τῶν ἐπιδοτήσεων τῆς ΔΕΗ στὰ συνδικαλιστικὰ ὄργανα καὶ ἡ μεταβίβαση τῶν κεφαλαίων σὲ παράκτιες ἑταιρεῖες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο στὸν ἴδιο καὶ στὴν οἰκογένειά του, ἀλλὰ καὶ ἡ συμμετοχὴ σὲ κυκλώματα σωματεμπορίας καὶ ἀλλων παρανομιῶν∙ οἱ λαλίστατοι συνδικαλιστὲς ἔχουν βουβαθεῖ, ὅπως καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ διαπλοκή, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις. Ἔχουν μέλλον οἱ ὑποθέσεις στὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ νῦν Κουμουνδούρου.