Τρομοκρατία στὸν Καύκασο

Ἡ ἀναζωπύρωση τῆς τρομοκρατίας στὸν Καύκασο -ἡ ὁποία ποτὲ δὲν εἶχε ἐξαλειφθεῖ-, μὲ τὴν διπλῆ ἐπίθεση στὸ Βόλγογκραντ, προκάλεσε ἔντονη συγκίνηση σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ ἡ νεαρὴ χῆρα σκόρπισε τὸν θάνατο στὸ σιδηροδρομικὸ σταθμὸ τοῦ ἡρωικοῦ Σταλινγκράντ, μὲ τὴν πυροδότηση τῶν ἐκρηκτικῶν στὸ σῶμα της, ἐνῶ τὴν ἑπομένη ἕνα λεωφορεῖο ἦταν ὁ στόχος. Στόχος εἶναι ἡ ὑπονόμευση τῶν χειμερινῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων στὸ γειτονικὸ Σότσι∙ τὸ ἰσλαμικὸ κίνημα στὸ Καύκασο ἔχει βαθειὲς ρίζες, τόσο στὴν ἱστορία ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν κατακτήσεων τοῦ Τζέγκις Χὰν καὶ τῆς χρυσῆς ὀρδῆς, ὅσο καὶ πρὸ τριακοντατίας, ὅταν ἀτλαντικὲς καὶ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες τὸ εἶχαν ὀργανώσει, ἀμέσως μετὰ τὴν διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Οἱ διασυνδέσεις του μὲ τὶς ἄλλες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις εἶναι στενὲς καὶ ἀποδεδειγμένες, μὲ προεκτάσεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὸ Ἀφγανιστάν∙ ἡ Μόσχα δίδει δύσκολες ἐξετάσεις γιὰ τὴν τέλεση τῶν ἀγώνων.