Τουρκία, πανικὸς Ἐρντογὰν

Στὸν πανικὸ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἀποδίδεται τὸ προγκρὸμ κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν τῆς Τουρκίας ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, σὲ ἀπάντηση τῶν διώξεων γιὰ τὰ σκάνδαλα διαφθορᾶς∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόλυση 350 ἀστυνομικῶν, ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν διώξεων τῶν ἐγκλημάτων διαφθορᾶς καὶ παρανόμων οἰκονομικῶν δοσοληψιῶν. Ἡ Ἀστυνομία δὲν ὑπακούει πλέον στὶς ἐντολὲς τῶν ἀνακριτικῶν ἀρχῶν καὶ δὲν προβαίνει στὴ σύλληψη τῶν ὑπόπτων γιὰ τέλεση ἐγκλημάτων∙ ἔτσι ἡ Ἄγκυρα καταργεῖ τὶς ἐλάχιστες ἀρχὲς τοῦ κράτους δικαίου, ἀπὸ ὅσες ἐφάρμοζε μέχρι σήμερα, καὶ παραμένει ἐκτεθειμένη στὴν διεθνῆ κοινότητα, ὁπότε εἶναι ἀδύνατη ἡ συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν παραμονή του στὴν ἐξουσία, διότι φοβᾶται τὴν φυλάκιση τῶν παιδιῶν του.