Πολικὸ ψύχος στὴν Ἀμερικὴ

Τὸ πολικὸ ψύχος ἔχει σκεπάσει τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν μισὴ ἔκταση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ θερμοκρασίες μέχρι καὶ πενῆντα βαθμοὺς Κελσίου
ὑπὸ τὸ μηδὲν∙ οἱ μεσοδυτικὲς καὶ ἀνατολικὲς πολιτεῖες ἔχουν μέχρι δύο μέτρα χιόνι, τὰ σχολεῖα καὶ οἱ περισσότερες ὑπηρεσίες εἶναι κλειστές, καὶ λειτουργοῦν μόνο ὅσες ἔχουν ἀντικείμενο τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν. Τὸ φαινόμενο θεωρεῖται μοναδικὸ στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία, διότι χιόνισε ἀκόμη καὶ στὴν Φλώριδα καὶ σὲ ἄλλες νότιες πολιτεῖες∙ πολλὰ ἀεροδρόμια παραμένουν κλειστά, ὅπως καὶ ἀρκετοὶ αὐτοκινητόδρομοι, ἐνῶ οἱ ἀρχὲς καλοῦν τὸν πληθυσμὸ νὰ παραμείνει στὰ σπίτια του καὶ νὰ ἀποφύγει τὶς μετακινήσεις του, ἐκτὸς ἀπὸ ἐπείγουσες περιπτώσεις. Οἱ οἰκονομικὲς ζημίες ἀνυπολόγιστες, διότι ἔχει παραλύσει ἡ βιομηχανικὴ παραγωγή, ἐνῶ ὑπολογίζονται τεράστιες καταστροφὲς στὴ γεωργία.