Περίεργη ἡ συγκυρία ἀποδράσεως Ξηροῦ

Ἡ συγκυρία τῆς ἀποδράσεως τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ εἶναι πολὺ περίεργη, καθὼς τὸ ὅλο σκηνικὸ δὲν πείθει γιὰ αἰφνίδια ἐνέργεια, ἔστω μερικῶν προσυνεννοημένων ἀνθρώπων∙ ὁ πατέρας του, λαλίστατος στὶς τηλεοράσεις καὶ οὐδόλως στεναχωρημένος, οὔτε πειστικὸς στὴν ἔκκλησή του γιὰ ἐπιστροφή∙ οἱ γνωστοὶ γιὰ τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τοὺς τρομοκράτες δικηγόροι -ἂν καὶ ἔλειπε ὁ πρύταννίς των, διότι ἐξηφανίσθη ἀπὸ προσώπου γῆς μετὰ τῆς θυγατρός, μᾶλλον λόγῳ τῶν ἐν «φωτογραφίᾳ» διασυνδέσεών του μὲ τὸν μεγαλοπράκτορα τῶν ἐξοπλισμῶν-μαχητικοὶ ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων τῶν τρομοκρατῶν, ἐνῶ ξεχνοῦν τὰ θύματα καὶ τὰ ὀρφανα. Μᾶλλον κάτι ἄλλο τρέχει, παρὰ τὴν δριμύτατη ἀνακοίνωση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἡ Ἑλλὰς ὅμως ἐπιβεβαίωσε τὴν εἰκόνα τῆς εἰρηνικῆς καὶ φιλόξενης χώρας, στὶς τελετὲς γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ προεδρία.