Αἰσιοδοξία γιὰ οἰκονομία

Ἡ αἰσιοδοξία τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεμελιώνεται σὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀνέφερε ὁ πρωθυπουργὸς στὶς ὁμιλίες του∙ αὐτὰ εἶναι, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων πέραν τοῦ προγράμματος τῆς τρόικα, ἡ μείωση τῆς ὑφέσεως σχεδὸν στὸ μηδὲν ἀπὸ 7% περίπου πέρυσι, ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων, ἡ αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ στὰ 18,5 ἑκατομμύρια, μὲ ἔσοδα 13 δις εὐρώ, ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων καὶ ἡ ἁλματώδης ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο τὶς τελευταῖες μέρες. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό, ἀλλὰ καὶ τὰ εὐμενῆ σχόλια τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ διεθνοῦς τύπου, μὲ τὴν ἐξαίρεση ἐλαχίστων ὀργάνων τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, οἱ ὁποῖοι ὅμως ὁμολογοῦν, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὅτι δὲν παραιτοῦνται ἀπ’ τὸ σχέδιό τους τῆς χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος καὶ διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης.