Ὕποπτες δηλώσεις δικηγόρου

Ὁ συνήγορος τοῦ ἀποδράσαντος τρομοκράτου παρενέβη καὶ χαρακτήρισε δικαιολογημένη τὴν ἀπόδρασή του, διότι δείχνει αὐτὴ συνέπεια μὲ τὴν προηγούμενη δράση του καὶ τὶς ἐπαναστατικές του ἀρχές∙ φοβισμένος ψέλλιζε τὰ λόγια του ὁ δικηγόρος –τρόφιμος τῆς διαπλοκῆς καὶ ἐμφανῶς ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων στὸ περιβάλλον ἐκεῖνο-, δίδοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐκτελεῖ κάποια ἐντολή. Ἀλλὰ πρόσθεσε ὅτι δὲν ἔχει ἐπικοινωνήσει μαζί του, ἑπομένως ἀπὸ ποῦ πῆρε τὴν ἐντολὴ γιὰ τὶς δηλώσεις αὐτές, ὅταν ὁ τρομοκράτης εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι θὰ τηρήσει τοὺς ὅρους τῆς ἀδείας∙ ὅσο γιὰ τὶς ἐπαναστατικές του ἀρχές, πέραν τῶν ἄλλων γιὰ τὶς ἐξαρτήσεις τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, ἔχει ἐκτελέσει καὶ ἀθώους ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται στὸ ἐπικίνδυνο σημεῖο.