Συνέπειες πρώτου Μνημονίου

Τὶς συνέπειες τοῦ πρώτου Μνημονίου ὑπογράμμισε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, σὲ προχθεσινὴ συνέντευξή του, ὡς ἀπάν τηση στὴν κριτικὴ ποὺ τοῦ γίνεται∙ ὁ ὑπουργὸς ἀπαρίθμησε τὰ λάθη τῆς τότε κυβερνήσεως, δὲν μελέτησε τοὺς ὅρους τοῦ Μνημονίου καὶ φυσικὰ δὲν διαπραγματεύθηκε μὲ τὴν τρόικα, παρὰ ἄποδέχθηκε τὶς ἐντολές της∙ ἐφάρμοσε μόνο τὶς περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀλλὰ ἄφησε ἄθικτες τὶς δαπάνες τοῦ δημοσίου, δηλαδὴ ἀνέγκιχτο τὸ τεράστιο καὶ πολυδάπανο κράτος∙ σταμάτησε ἀμέσως ὅλα τὰ δημόσια ἔργα καὶ τὴν χρηματοδότηση τῆς ἀγορᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀσφυξία καὶ χρεωκοπία τῶν ἐπιχειρήσεων, μεγάλων καὶ μικρῶν, ἐνῶ μὲ τὴν περικοπὴ τοῦ χρέους, ὁδήγησε καὶ τὶς τράπεζες στὴν χρεωκοπία. Ἔχει σημασία αὐτὴ ἡ κριτική.