Τουρκία, ἄγρια ἀναμέτρηση

Σε ἄγρια ἀναμέτρηση, μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ὀπαδῶν τοῦ αὐτοεξορίστου στὴν Ἀμερικὴ ἰμάμη, ἐξελίσσεται ἡ πολιτικὴ κρίση στὴν Τουρκία∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἀπέλυσε 350 ἀξιωματικοὺς τῆς Ἀστυνομίας, γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῶν νέων συλλήψεων ποὺ δίδουν ἐντολὴ οἱ δικαστικὲς ἀρχές, ἀλλὰ ἀρκετὲς γίνονται. Ὁ ἰμάμης φαίνεται ὅτι διαθέτει ἀρκετὴ ἐπιρροὴ καὶ στὴν Ἀστυνομία, ὥστε καὶ ἀρκετοὶ ἀξιωματικοί της, ποὺ κατέλαβαν τὶς θέσεις τῶν ἀπολυθέντων, νὰ συμμορφώνονται μὲ τὶς δικαστικὲς ἐντολές∙ φαίνεται ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἐλέγχει ἀπόλυτα τὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ τὸν στρατό, παρὰ τὶς τόσες ἐκκαθαρίσεις. Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι ὁ χειρότερος παράγων γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος φοβᾶται ὅτι δὲν εἶναι καθόλου δύσκολη ἡ κατάρρευσή της, ὅπως δείχνουν ἡ ὑποτίμηση τῆς λίρας καὶ ἡ ἐκτίναξη τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ στὴν ὑπερχρεωμένη χώρα∙ ἡ κρίση δείχνει ὅτι προβληματίζει ἀκόμη καὶ τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο.