Συρία, Ἰράκ, νέα ἰσορροπία

Στὴν Συρία, οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων κλιμακώνονται, καθὼς πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς ἐπιδιώκουν τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὸν ἐναγκαλισμὸ τῆς Ἀλ Κάιντα, ἐνῶ στὸ Ἰρὰκ ὁ στρατὸς ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνάκτηση τῆς μαρτυρικῆς πόλεως Φαλούτζα ἀπ’ τὶς σουνιτικὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις∙ ἡ κατάσταση ἔχει ἐπιδεινωθεῖ στὴ Μέση Ἀνατολή, καθὼς ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος Σιιτῶν καὶ Σουνιτῶν, μὲ τοὺς δυτικοὺς ἀνάμεσά τους, ἐξελίσσεται καὶ σὲ ἐνδοσουνιτικὸ πόλεμο, λόγῳ τῆς παρεμβάσεως ἀπὸ ἀκραῖες ὀργανώσεις πολλῶν δυναμικῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων. Ἡ Τουρκία καὶ οἱ Ἀμερικανοί, μαζὶ μὲ τοὺς Σαουδάραβες, εἶχαν ὑποστηρίξει τοὺς Σουνίτες ἀντάρτες, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀποδείχθηκαν πολὺ πιὸ βάρβαροι στὴν συμπεριφορά τους ἀπ’ τὸ αὐταρχικὸ καθεστώς∙ ἄλλαξαν στάση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν φόρτωση τῶν πρώτων ποσοτήτων χημικῶν ὅπλων γιὰ καταστροφὴ στὴ θάλλασα.