Πλήρης ἐγκατάλειψη τῆς καταστροφολογίας

Τὶς τελευταῖες μέρες παρατηρεῖται πλήρης ἐγκατάλειψη τῆς προπαγάνδας καταστροφολογίας κατὰ τῆς χώρας μας, τῶν διεθνῶν οἴκων καὶ τραπεζῶν, καὶ σαφέστατη ἐπανεκτίμηση τῆς οἰκονομικῆς μας πορείας∙ ἀπ’ τὴν ὁμόθυμη καὶ πομπώδη ἐκστρατεία, γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος ἢ γιὰ τὴν ἀνάγκη τρίτου μνημονίου, καὶ γιὰ νέα περικοπὴ τοῦ χρέους, περάσαμε στὴν ἀναγνώριση τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ μοναδικὸ ἀντικείμενο πλέον τὴν ἔξοδό μας ἢ μὴ στὶς ἀγορὲς μέσα στὸ 2014, καὶ μὲ διαβαθμίσεις ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀξιολογήσεις τους. Δέσμια τῆς καταστροφολογίας ἔχει ἀπομείνει μόνο ἡ ἐπιχώριος διαπλοκή, μὲ τὴν ἐπιλεκτικὴ προβολὴ μόνο τῶν ἀρνητικῶν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία πτυχῶν∙ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἴδιοι οἴκοι ὣς τὸν Ὀκτώβριο δὲν προέβλεπαν πρωτογενὲς πλεόνασμα, δὲν ἀναφέρεται κἂν, οὔτε ἐξυπακούεται.