Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο

Τὸ σκάνδαλο τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου ἴσως προκαλέσει ἰσχυρότερο πολιτικὸ σεισμὸ ἀπὸ ἐκεῖνον τῶν ἐξοπλισμῶν∙ εἶναι τὸ πρῶτο σκάνδαλο μὲ ἐνόχους ἀνθρώπους τῆς διαπλοκῆς, ὅπως ὁ Δημήτρης Κοντομηνᾶς, ὁ ὁποῖος συνελήφθη μαζὶ μὲ ἄλλους δύο, ἐνῶ ἔχουν ἐκδοθεῖ ἐντάλματα συλλήψεως καὶ κατὰ ἄλλων τεσσάρων ἐμπλεκομένων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ πρόεδροί του τὴν τελευταία ὀκταετία. Οἱ ρίζες εἶναι βαθειὲς καὶ ἀφοροῦν χαριστικὲς δανειοδοτήσεις, σὲ ἐπιχειρήσεις χωρὶς ἐπαρκεῖς ἐγγυήσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄτομα μὲ στενοὺς δεσμοὺς μὲ ὑψηλὰ πολιτικὰ πρόσωπα∙ ὁ Ἀντρίκος Παπανδρέου φέρεται ἀναμεμιγμένος στὰ σκάνδαλα, μὲ ἑταιρεῖες στὴν Ἑλβετία καὶ διακίνηση πολλῶν κεφαλαίων. Τὸ σκάνδαλο ἔχει τρεῖς διαστάσεις, ἄμεση ἀνάμιξη τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου, τῶν προέδρων τοῦ ΤΤ ἐπὶ Νέας Δημοκρατίας καὶ ΠΑΣΟΚ καὶ γνωστῶν μεγιστάνων τοῦ τύπου∙ ἁπλώνεται ὅμως καὶ μέχρι τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιατὶ ὁ βουλευτής του Δημήτρης Τσουκαλᾶς ἀπ’ τὸ Ταμιευτήριο εἰσέπραξε τὴν μυθικὴ ἀποζημίωση.