«Εὐρώπη, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι»

Στὴν ἀνάγκη τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς ὅλων μας στὴν οἰκοδόμηση τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης ἐπέμεινε ὁ πρωθυπουργὸς κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν ἐπίσημη ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ σημαίνει ὅτι οἱ διάφοροι λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀναζητοῦν καὶ προβάλλουν τὰ κοινὰ στοιχεῖα τους καὶ πάνω σ’ αὐτὰ συνθέτουν τοὺς θεσμοὺς τῆς ἑνιαίας πολιτείας τους. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε, ὅτι «οἱ Ἕλληνες εἴμαστε πεισματάρηδες καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε» καὶ πρόσθεσε, «εἴμασταν ὁ ἀδύναμος κρίκος τῆς Εὐρώπης» καὶ θὰ γίνουμε «τὸ σύμβολο ὅτι ἡ Εὐρώπη μπορεῖ καὶ θὰ τὰ καταφέρει»∙ διαψεύσαμε ἤδη τὶς Κασσάνδρες καὶ θὰ τοὺς διαψεύσουμε καὶ πάλι στὀ τέλος τῆς προεδρίας.