Μπαρόζο, ἐπιτύχατε πολλὰ

Τὴν ἐπιτυχία τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στὶς ὑποχρεώσεις της, τὸν τελευταῖο ἑνάμισυ χρόνο, πρόβαλαν οἱ πρόεδροι τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Συμβουλίου, κατὰ τὶς ὁμιλίες τους στὸ τελέτη στὸ Μέγαρο Μουσικῆς∙ ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο ἐξέφρασε τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά του ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐπιτύχει, ὅπως πέτυχε τὸν προηγούμενο χρόνο, μὲ τὸν πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ θὰ γίνει παράδειγμα στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί της∙ ὁ Χέρμαν φὸν Ρουπάι, ἀπηύθυνε ἑλληνικὰ τὸν χαιρετισμό, «ἀγαπητοὶ φίλοι», στὸ κατάμεστο ἀμφιθέατρο. Ἡ ἀπουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως∙ ἀποδεικνύει ἡ Κουμουνδούρου ὅτι εἶναι συνεπὴς στὶς διασυνδέσεις της μὲ τὶς ἀντιευρωπαϊκὲς δυνάμεις. Ἀποκόπτεται ἀπ’ τὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα .