Ἰσραήλ, διαδηλώσεις μαύρων

Οἱ ἀφρικανικῆς καταγωγῆς Ἰουδαῖοι τοῦ Ἰσραὴλ πραγματοποιοῦν διαδηλώσεις στὸ Τὲλ Ἀβὶβ καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ μέρες τώρα, διαμαρτυρόμενοι γιὰ τοὺς διακρίσεις εἰς βάρος τους∙ πρόκειται γιὰ ἔγχρωμους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀσπασθεῖ τὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία ἢ εἶναι ἀπόγονοι τῶν κατοίκων τῆς Ἀβησυνίας, ὅπου εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ δεύτερο ἰουδαϊκὸ κράτος στὸν κόσμο, μὲ τρίτο τὴν αὐτοκρατορία τῶν Χαζάρων στὸν Καύκασο κατὰ τὸν Μεσαίωνα. Ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση κατατάσσει αὐτοὺς στὴν ἴδια σχεδὸν κατηγορία μὲ τοὺς Παλαιστίνιους κατοίκους τῆς χώρας, μὲ πολλοὺς περιορισμοὺς στὰ ἀστικὰ δικαιώματά τους∙ οἱ περισσότεροι ἄλλωστε μιλᾶνε τὴν μητρική τους γλῶσσα, ὅπως καὶ οἱ ρωσικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ οἱ τελευταῖοι ἔχουν ἐπιτύχει τὴν ἀναγνώριση τῆς διδασκαλίας της, ἴσως ἐπειδὴ εἶναι περισσότεροι καὶ πιὸ ὀργανωμένοι ἀπέναντι στὸ ἰουδαϊκὸ κράτος.