ΗΠΑ, παράταση κακοκαιρίας

Ἡ κακοκαιρία παρατείνεται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν θερμοκρασία σὲ πολλὲς ἀνατολικὲς περιοχές της, κάτω ἀπ’ τὸν Νότιο πόλο καὶ τὸν Ἄρη∙ περισσότερο ἀπ’ τὸν μισὸ πληθυσμὸ τῆς μεγάλης χώρας παραμένει κλεισμένος στὰ σπίτια του, ἐνῶ οἱ προμήθειες τροφίμων ἐξαντλοῦνται καὶ ὁ ἀνεφοδιασμὸς τῆς ἀγορᾶς εἶναι πολὺ δύσκολος, λόγῳ τοῦ μεγάλου στρώματος πάγου στὶς ὁδικὲς καὶ σιδηροδρομικὲς γραμμές. Τὸ κύμα ψύχους εἶναι πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία, ἀλλὰ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῶν δινῶν στὸν βόρειο πόλο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προβλεφθεῖ, διότι ἡ λειτουργία τους εἶναι ἄγνωστη∙ οἱ δίνες εἶναι κυκλικοὶ ἄνεμοι περὶ τὸν πόλο, οἱ ὁποῖοι συγκρατοῦν τὰ ψυχρὰ ρεύματα ἐντὸς τῆς περιοχῆς του. Ἐὰν σπάσει ἡ κυκλικὴ κίνησή τους διαχέονται πρὸν νότον τὰ ψυχρὰ ρεύματα.