Ὁριστικὴ παραπομπὴ γιὰ λίστα Λαγκὰρντ

Τὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου ἔκρινε ὁμοφώνως ὅτι δὲν συντρέχει λόγος παραγραφῆς τῶν ἐγκλημάτων τῆς λίστας Λαγκὰρντ κι ἑπομένως ὁ Γεώργιος Παπακωνσταντίνου παραπέμπεται γιὰ ἀνάκριση∙ τὸ πενταμελὲς δικαστήριο ἔκρινε ὅτι ἡ Βουλὴ τῆς 6ης Μαΐου δὲν συνῆλθε ποτὲ σὲ κανονικὴ σύνοδο, διότι ἡ διάρκειά της ἦταν μόνο μία ἡμερα κι ἔτσι δὲν εἶχε τὴν ἄνεση τοῦ χρόνου γιὰ τὴν ἐξέταση τῆς ὑποθέσεως. Ὁ πρώην ὑπουργὸς κατηγορεῖται γιὰ δύο κακουργήματα καὶ ἕνα πλημμέλημα, ἀπιστία, νόθευση ἐγγραφου καὶ παράβαση καθήκοντος∙ τὸ ζητούμενο ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς εἶναι τὸ κατὰ πόσον θὰ θελήσει νὰ γίνει ἡ Ἰφιγένεια, ἢ ἂν θὰ ἀποκαλύψει τὴν συμμετοχὴ καὶ ἄλλων πολιτικῶν. Δηλαδή, ἐὰν ἐνήργησε αὐτοβούλως ἢ μὲ τὴν πλήρη ἔγκριση τοῦ πρωθυπουργοῦ του.