Ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία διευρύνεται συνέχεια, μετὰ τὰ ἐγκώμια γιὰ τὴν πρόοδό της ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες τὴν περασμένη ἑβδομάδα∙ τὸ ἑπόμενο τετράμηνο ἕως τὶς εὐρωεκλογὲς προβλέπεται ἡ ἐπίτευξη μικροῦ ποσοστοῦ ἀναπτύξεως καὶ ἐγκατάλειψη τῆς ὑφέσεως στὸν περασμένο χρόνο. Οἱ δηλώσεις τοῦ Βολφνγκανγκ Σώυμπλε, ὅτι ἡ Εὐρωζώνη θὰ τηρήσει τὶς ὑποχρεώσεις της ποὺ ἀπορρέουν ἀπ’ τὴν συμφωνία τοῦ Νοεμβρίου 2012 μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐνισχύουν τὴν διεθνῆ θέση τῆς χώρας μας κι αὐτὸ φαίνεται ἀπ’ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων μας στὰ ἐπίπεδα τῆς περασμένης τετραετίας καὶ πρὶν ἀπ’ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου∙ ἀκόμη καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ περιορίζεται πλέον στὶς τυχὸν δυσκολίες ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμφανισθοῦν, ἐνῶ δείχνει ὅτι ἔχει ἐγκαταλείψει τὴν προηγούμενη προπαγάνδα της καταστροφολογίας. Ἡ διερεύνηση τῶν σκανδάλων, περισσότερο τῶν τραπεζικῶν, συμβάλλει στὴν ἀξιοπιστία τῆς χώρας μας στὸ ἐξωτερικό, σχολιάζει ὁ ἔγκυρος τύπος.