Διάκριση ψηφιακῶν κλάδων

Οἱ κλάδοι τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν χώρα μας κάνουν ἅλματα καὶ διακρίνονται διεθνῶς, μὲ τὴν κυρίαρχη θέση τους πλέον στὴν παγκόσμια ἀγορά∙ τὴν ἀνάδειξή τους ἀναγνώρισε καὶ ἡ ἁρμόδια Ἐπίτροπος, κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τῆς Ἐπιτροπῆς στὴν Ἀθήνα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία εἶναι ὁ πρῶτος κλάδος ποὺ ἀναγνωρίσθηκε, ἀλλὰ στὴ συνέχεια ἀναδύονται καὶ νέοι κλάδοι, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας, φαρμακευτικῶν προϊόντων, διαστημικῆς τεχνολογίας, συντονισμοῦ ὁδικῶν μεταφορῶν, ἐλέγχου καὶ ἐξοικονονήσεως στὴν μεταφορὰ ἐνεργείας κάθε μορφῆς, ὀπτικῶν ἰνῶν στὶς τηλεπικοινωνίες. Ἤδη κατέχουν τὴν πρώτη θέση στὶς ἐξαγωγὲς τῆς χώρας∙ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀποδεσμεύει τὶς δημιουργικὲς ἱκανότητες τῶν παιδιῶν μας.