Σύλληψη κορυφαίων προσώπων

Ἡ ὑπόθεση τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου συμπληρώνει, καὶ ἐπεκτείνει, τὶς διασυνδέσεις τῆς διαφθορᾶς στὰ ἀνώτατα κλιμάκια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς διαπλοκῆς∙ ἤδη συνελήφθησαν, γνωστὸς καναλάρχης καὶ τιμητῆς τῶν πάντων, κορυφαῖος ποδοσφαιρικὸς παράγων, ἐνῶ ἀναζητοῦνται στενοὶ συνεργάτες τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ. Οἱ δικαστικὲς ἔρευνες γιὰ πρώτη φορὰ κόβουν τὰ κεφάλια τῆς λερναίας ὕδρας, ἡ ὁποία ἔχει καταδυναστεύσει τὸν τόπο τὴν τριακονταετία, μὲ τὰ πλοκάμια της σὲ ὅλες τὶς παρατάξεις∙ φαίνεται ὅτι γνώριζαν γιὰ τὶς ἔρευνες κι ἔτσι κρύφθηκαν μερικοί, στὰ νοσοκομεῖα ἢ στὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ ἀντέδρασαν μὲ τοὺς μηχανισμούς τους. Ἡ δραπέτευση τοῦ τρομοκράτη μᾶλλον δὲν εἶναι τυχαία∙ στὸν ἀποπροσανατολισμὸ ἀποβλέπουν, μὲ τοὺς παρακρατικούς τους μηχανισμούς.