Ἀνάκαμψη τῶν νοτίων χωρῶν

Ἡ ἀνάκαμψη τῶν νοτίων χωρῶν εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς Εὐρωζώνης, χάρις στὶς ἐπιτυχεῖς προσπάθειες ὅλων τους, καὶ συμπλήρωμα τῆς στροφῆς τῶν πλουσίων ἑταίρων, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, πρὸς τὴν ἀνάπτυξη∙ τὰ καλὰ λόγια τῶν προέδρων τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, κατὰ τὶς τελετὲς γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, ἀπέβλεπαν στὴν ἐνθάρρυνση τῶν προβληματικῶν μελῶν τους καὶ στὴν διαβεβαίωση πρὸς τοὺς τρίτους, ὅτι ἐνωμένοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἀντιμετωπίζουν τὰ προβλήματά τους. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἦταν τὸ συμπλήρωμα τοῦ μηνύματος ἀπ’ τὴν πλευρὰ τοῦ Βερολίνου∙ ὁ Φρὰνκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ μετέφερε τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῆς χώρας του, ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὶς προσπάθειές της ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση. Στὰ πρακτικὰ προβλήματα, ἔδωσε τὴν ἀπάντηση ὁ Βολφγκανγκ Σώυμπλε, τὴν ἀναγνώριση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος ἀκολουθεῖ ἡ ρύθμιση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.