Ἑνιαῖο σχέδιο διαστήματος

Οἱ μεγάλες χῶρες μὲ διαστημικὴ βιομηχανία κατέληξαν σὲ συμφωνία γιὰ ἑνιαῖο σχέδιο ἐξερευνήσεώς του καὶ συντονισμοῦ τῶν προγραμμάτων τους∙ στὴ συμφωνία περιλαμβάνονται, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, Ἀμερική, Ρωσία, Κίνα, Ἰαπωνία καὶ Ἰνδίες καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τριετῶν διαπραγματεύσεων. Ἤδη ἱδρύθηκε διεθνὴς ὀργανισμός, Φόρουμ Διεθνοῦς Ἐξερευνήσεως τοῦ Διαστήματος, (ISEF), στὸν ὁποῖο θὰ ἐνταχθοῦν ὅλα τὰ προγράμματα τῶν μελῶν της, ὅπως καὶ ὁ διεθνὴς διαστημικὸς σταθμός, Ρωσίας, ΗΠΑ καὶ Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ ὁ νέος τῆς Κίνας∙ φυσικὰ οἱ ἀποστολὲς δορυφόρων ἀπὸ τὶς διάφορες χῶρες γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν τηλεπικοινωνιῶν τους δὲν ἐντάσσονται στὸ ἑνιαῖο φόρουμ. Ἡ ἑνιαία ἐξερεύνηση τοῦ διαστήματος ἐπιτρέπει τὴν δυνατότητα ἀμύνης τῆς Γῆς σὲ περιπτώσεις ἀπειλῆς της ἀπὸ κοσμικὰ ἀντικείμενα, μετεωρίτες ἢ κομῆτες. ὅπως ἡ πτώση τοῦ μετεωρίτη στὸ Σεμπλιάνσκι τῆς Σιβηρίας, μὲ χίλιους περίπου τραυματίες. Μιὰ νέα ἀπειλὴ ἀπαιτεῖ τὴν ἄμεση ἀντίδραση καὶ τὴν πλέον σύγχρονη τεχνολογία παγκοσμίως.