Ἀλλαγὴ σελίδος πολιτικῆς μας δυναμικῆς

Ἡ ἀλλαγὴ σελίδος τῆς πολιτικῆς μας δυναμικῆς ἔγινε τὴν περασμένη ἑβδομάδα, μὲ πολλαπλὲς καὶ πολύπλευρες διαστάσεις∙ ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συνοδεύθηκε μὲ λαμπρὲς τελετὲς καὶ ζωντανὲς διαβεβαιώσεις, ὅτι τερματίζεται ἡ κρίση και ὅτι προχωροῦμε σταθερὰ πρὸς τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ ἡ σύλληψη μεγαλοκαναλάρχη καὶ ποδοσφαιρικοῦ παράγοντα συμπληρώνει τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ οἱ ὁποῖες ἀγγίζουν πλέον τὴν κορυφὴ τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας τῆς ἐποχῆς∙ ὁ ἀντιπερισπασμὸς τῶν μηχανισμῶν τοῦ παρακράτους τῆς τριακονταετίας ἦρθε μὲ τὴν ἀπόδραση τοῦ τρομοκράτη, σχεδιασμένη μὲ κάθε λεπτομέρεια, ἀλλὰ χωρὶς τὸν ἀναμενόμενο ἀντίκτυπο στὴν πολιτικὴ ζωή∙ οἱ διακλαδώσεις στὴν ἀντιπολίτευση τῶν ἐξοπλιστικῶν καὶ ἄλλων σκανδάλων εἶχαν τὶς ἐπιπτώσεις τους, ἐνῶ ἡ Κουμουνδούρου δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ προβάλλειν ἔστω καὶ τὴν φαινομενικὴ ἀποδέσμευσή της ἀπ’ τὰ σκάνδαλα καὶ τὴν τρομοκρατία∙ ἡ προφυλάκιση ἄλλων τριῶν βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀποδεικνύει τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πάταξη τῆς ἀκροδεξιᾶς ὑπονομεύσεως τῆς δημοκρατίας. Τὰ γεγονότα ἦταν πολλὰ γιὰ μία ἑβδομάδα, μὲ τὸν ἀντίκτυπό τους πολυσήμαντο γιὰ πολὺ χρόνο∙ βαδίζουμε πρὸς τὶς περιφερειακὲς καὶ τὶς εὐρωεκλογὲς μὲ τὶς προεκτάσεις τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας. Τὰ πολιτικὰ σχήματα δίδουν ἐξετάσεις τὸ τετράμηνο αὐτὸ κι ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα.
Οἱ τελετὲς τῆς προεδρίας συνοδεύθηκαν ἀπ’ τὴν διαβεβαίωση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει σημειώσει ἐξαιρετικὲς ἐπιδόσεις καὶ ὅτι τερματίζεται ἡ κρίση, μὲ τὴν ἔξοδό μας στὶς ἀγορὲς ἐντὸς τοῦ ἔτους∙ οἱ τρίτοι ἔχουν λάβει τὰ μηνύματα, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις τους: τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς πρῶτα ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει τὴν πρόοδο τῆς χώρας μας –παρὰ τὴν καταστροφολογία της ἐπὶ τετραετία καὶ μέχρι τρεῖς μῆνες πρὶν- καὶ προβλέπει ὁμαλὴ πορεία τῆς οἰκονομίας μας, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἐπενδυτῶν∙ ἡ εἰσροὴ ἐπενδύσεων στὴ χώρα γίνεται μαζική, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται κι ἀπ’ τὴν ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο καὶ παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἐπιχωρίων δούλων τῶν κερδοσκόπων. Τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ χώρα μας ἐπέτυχε κάτι τὸ μοναδικό, τὴν μείωση τῆς ὑφέσεως κατὰ ἑπτὰ μονάδες περίπου σὲ ἕναν χρόνο, ἀπὸ μεῖον 7% τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012 στὸ μηδὲν τὸν περασμένο μῆνα∙ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας ἐπενεργοῦν ὡς ἐφαλτήριο πλέον, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, προϊόντα ποιότητος στὸν ἀγροτικὸ τομέα, ἐνῶ ἀκολουθοῦν ἡ ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, ἡ γεωγραφική μας θέση στὸ σταυροδρόμι τῆς ἱστορίας καὶ τῶν πολιτισμῶν καὶ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα. Οἱ μεταρρυθμίσεις στὴ δημόσια διοίκηση καὶ ἡ ἀποδέμευση ἀπ’ τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις, ὅπως στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, εἶναι τὸ μεγάλο μυστικὸ τῆς κυβερνήσεως.
Στὴν πάταξη τῆ διαφθορᾶς ἔγιναν τὸ δεκαοκτάμηνο αὐτὸ τὰ περισσότερα βήματα στὴν νεοελληνική μας ἱστορία∙ στὰ ἐξοπλιστικὰ ἀποκαλύπεται ὁ πακτωλὸς τῆς ροῆς τῶν χρημάτων πρὸς κορυφαῖα πολιτικὰ πρόσωπα, μὲ ἄγνωστη ἀκόμη τὴν κατάληξή τους, διότι δὲν ἔχουν ἀνοίξει ὅλοι οἱ λογαριασμοί. Τὴν πολιτική τους διάσταση τὴν ἀντιλαμβανόμαστε ἀπ’ τὴν εἰδήμονα σιωπὴ τῶν λαλίστατων ποτὲ ἐπωνύμων προσώπων∙ συνέβησαν μερικὰ πράγματα πρωτοφανῆ καὶ ἀδιανόητα παλαιότερα στὴν πολιτική μας ζωή∙ ὁ δελφίνος τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μὲ ἰσόβια στὴ φυλακή, ἐνῶ προβλέπεται ὅτι τὴν ἴδια τύχη θὰ ἔχει καὶ ὁ διάδοχός του στὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης, μὲ τὸν τότε πρωθυπουργό τους μᾶλλον ὄχι ἀμέτοχο κι οὔτε ἁπλὸ τροχονόμο στὴν ροὴ τῶν προμηθειῶν. Στὸ σκάνδαλο τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου μέγας καναλάρχης καὶ προαγωγὸς τῆς ὑπονομεύσεως τῆς πολιτικῆς ὁμαλότητος ἔχει συλληφθεῖ, ὅπως καὶ κορυφαῖος ποδοσφαιρικὸς παράγων καὶ δεξὶ χέρι ἄλλου καναλάρχου, ἐνῶ οἱ λογαριασμοὶ φθάνουν μέχρι τὸν ἀδελφὸ τοῦ τελευταίου σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ. Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἤρεμα καὶ κανονικά, κι ἔδειξε ὁ ἁπλὸς κόσμος σὰν νὰ τὰ περίμενε ἀπὸ καιρό∙ μόνο ἡ διαπλοκὴ ἔχει χάσει τὰ λόγια της καὶ ψελλίζει διάφορα ἀκατανόητα… Ἡ ἀποκάλυψη ὅλων τῶν λογαριασμῶν ρίχνει περισσότερο φῶς στὴν ἐπὶ δεκαετίες δήωση τοῦ ἑλληνικοῦ πλούτου∙ κάτι ξέρουν στὴν διαπλοκὴ κι ἔχουν χάσει τὸν ὕπνο τους.
Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων ἦρθε ἀπ’ τοὺς παρακρατικούς τους μηχανισμούς, μὲ τὴν ἀπόδραση τοῦ τρομοκράτη∙ ὁ τρόπος τῆς ἀντιδράσεως δείχνει ὅτι ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα, ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς τρομοκρατίας -ἂν καὶ δὲν ἀποκλείεται νέα τρομοκρατικὴ ἐπίθεση-, ὅσο γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὰ ἄλλα θέματα. Οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι ἰσχυροὶ καὶ ἱκανοὶ γιὰ ἄμεσες παρεμβάσεις, ὅταν καὶ ὅποτε τὸ κρίνουν ἀπαραίτητο γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἐρεισμάτων τους στὴν ἐξουσία∙ προκλητικὰ πρόβαλαν πρὸς τὰ ἔξω, τὴν ἄνεση τῶν κινήσεών τους στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ ΚΥΠ εἶναι διάτρητη στοὺς μηχανισμοὺς τῆς τριακονταετίας, οἱ ὁποῖοι ἀνέχθηκαν καὶ ἔθρεψαν τὶς παρεμβάσεις τῆς τρομοκρατίας καὶ τῆς διαφθορᾶς στὴν πολιτική μας ζωή∙ αὐτὰ εἶναι γνωστὰ κι ἔχουν ἀπὸ καιρὸ δημοσιευθεῖ στὸν τύπο, μὲ τὴν «Καθημερινὴ» τῆς Ἑλένης Βλάχου νὰ τὰ ἀποδεικνύει καὶ νὰ τὰ ὑποστηρίζει, ἄλλο εἶναι ἡ συνέχειά της… Τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα, ὅτι κατέστησαν περιθωριακὲς οἱ ἐπιπτώσεις τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομική μας ζωή, ὅταν παλαιότερα συνεκλόνιζαν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα∙ οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ στὴν Ἑλλάδα ἀποτέλεσαν συνέχεια τῶν χουντικῶν κέντρων ἐξουσίας, μὲ παρακλάδια τους, τὴν τρομοκρατία, τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν διάλυση τῶν παραγωγικῶν μας ἱστῶν. Ὡς ἑνιαῖο σύνολο ἐμφανίσθηκαν, κατατετμημένο εἶναι ἀνίσχυρο.
Ἡ προφυλάκιση τριῶν ἀκόμη βουλευτῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς συμπληρώνει τὸν πόλεμο κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ ἀποδείχθηκε ὅτι εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα οἱ δύο τους, ὄχι μόνο πολιτικά, διότι τὸ ἕνα δὲν ὑπάρχει χωρὶς τὸ ἄλλο, ἀλλὰ καὶ ὀργανωτικά. Οἱ τρομοκράτες ἔχουν ἄμεση καὶ στενὴ συνεργασία μὲ τὸ κοινὸ ποινικὸ ἔγκλημα, στὶς φυλακὲς καὶ στὸν ὑπόκοσμο, στὴν προμήθεια ὅπλων καὶ πληροφοριῶν∙ οἱ ἀκροδεξιοὶ ἐπίσης ἔχουν παρόμοια συνεργασία μὲ τὸν ὑπόκοσμο, ὁπότε τὸ συμπέρασμα ἔρχεται μόνο του. Ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἐμφάνιση τοῦ ὑποκόσμου στὶς πρῶτες ὀργανωμένες κοινωνίες, ἕνα ἦταν τὸ κέντρο σὲ κάθε μία τους, δεύτερο δὲν ἦταν ἀνεκτό∙ ἀνεξαρτήτως τοῦ τί γνωρίζουν οἱ παραφυάδες τους, ἕνα κέντρο παρακρατικῶν μηχανισμῶν ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα σήμερα καὶ κινεῖ τοὺς πάντες. Στὶς πολιτικές τους προεκτάσεις εἶναι ἐμφανέστερα αὐτά∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀδυνατεῖ καταδικάσαι, ὄχι μόνο τὶς τρομοκρατικὲς πράξεις, ἀλλὰ καὶ διαγράψαι τὶς ἀντίστοιχες συνιστῶσες του, οὔτε καὶ τοὺς ἐπώνυμους συνδικαλιστές του, ὅπως ἐκεῖνον τῆς ΔΕΗ, ποὺ δὲν καταχράσθηκε μόνο χρήματα μὲ καταθέσεις σὲ παράκτιες, ἀλλὰ καὶ εἶχε στενὴ ἀνάμιξη μὲ τὰ κυκλώματα τοῦ ὑποκόσμου, σωματεμπορία καὶ ἄλλα∙ ἐπιπροσθέτως προηγούμενος πρόεδρός του φέρεται στὰ κυκλώματα τῶν ἐξοπλιστικῶν, ἐνῶ ἡ λαλίστατη κόρη του περιέπεσε σὲ περίοδο ἀλαλίας, ἀλλὰ καὶ ἄλλος βουλευτής του εἰσέπραξε τὴν μυθώδη ἀποζημίωση ἀπ’ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο…