Διεύρυνση ἀναταράξεων στὴν ἀντιπολίτευση

Ἡ φυλάκιση τῶν ἄλλων τριῶν βουλευτῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς σημαίνει ὅτι ἡ Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς ἀριθμεῖ πλέον 295 βουλευτές, ὁπότε πλειοψηφία τους εἶναι τὸ ἥμισυ∙ ἡ ἀποχώρηση τοῦ πρώτου ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύθηκε, λίγες μέρες μετὰ μὲ τὴν ἐξάχνωση τῶν συνοδοιπόρων του στὴ δεξιά, ἐνῶ ἡ κινητικότης στοὺς ἀνεξάρτητους ἐπιταχύνεται. Ὁ Ναπολεοντίσκος πείθει ὅλο καὶ λιγώτερο, διότι ἀκόμη καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις μόλις τοῦ δίδουν μοναδιαῖο προβάδισμα, ἐπειδὴ δὲν γίνεται μεγαλύτερη νόθευση τῶν στοιχείων∙ ἡ ἀπουσία ἀπ’ τὶς τελετὲς ἀναλήψεως τῆς προεδρίας ἐξαργυρώνεται τώρα, διότι μόλις ἐξασφάλισε πρόσκληση γιὰ ὁμιλία στὴν Ὁλλανδία, ὡς ὑποψηφίου προέδρου, ἀλλὰ ἀπὸ δύο μικρὰ κόμματα, μὲ μονοψήφια ἐπιρροή, ἐλάχιστα φιλοευρωπαϊκὰ καὶ μὲ δεδομένη τὴν θέση τους κατὰ τῆς περικοπῆς τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.