Ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀνακρίσεων σὲ ὅλα τὰ σκάνδαλα δείχνει δύο πράγματα, τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πλήρη διαλεύκανση τῶν ὑποθέσεων∙ στὴ λίστα Λαγκάρντ, ἀρχίζουν οἱ ἀνακρίσεις, μὲ πρῶτο τὸν ὑπερόπτη πώποτε τσάρο τῆς οἰκονομίας, στὰ ἐξοπλιστικά, συνελήφθησαν καὶ κρατοῦνται ἄλλοι δυό, στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ὁ πρῶτος ἀνακριθεὶς ἀφέθη ἔλεύθερος, μὲ ἐγγύηση 300000 εὐρώ, ἐνῶ σήμερα καταθέτει ὁ Δημήτρης Κοντομηνᾶς στὴν κλινικὴ καὶ ἐπισπεύδονται οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἔκδοση ἀπ’ τὴν Τουρκία τοῦ Ἄγγελου Φιλιππίδη. Ἡ πλήρης ἔκταση τῶν σκανδάλων διερευνᾶται, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ τὸ ἄνοιγμα πολλῶν λογαριασμῶν στὸ ἐξωτερικό, μὲ ἄγνωστο τὸ περιεχόμενό τους καὶ ἀκόμη περισσότερο τοὺς ἄλλους ἀποδέκτες τῶν κινήσεων∙ ἕνα εἶναι δεδομένο, ὅτι οἱ ἐκπλήξεις θὰ εἶναι πολλὲς καὶ σὲ πολλαπλᾶ ἐπίπεδα. Ἡ οἰκογένεια ἄλλωστε τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ ἀδυνατεῖ ἀποκρύψαι τὸν πανικό της∙ οἱ ἀνακοινώσεις τους λένε πολλά.