Διευκολύνσεις μὲ τρόικα

Ἡ τρόικα φθάνει τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐοίωνες γιὰ τὴν χώρα μας, ἐπειδὴ ἔχουν βελτιωθεῖ ἀρκετὰ οἱ οἰκονομικοὶ δεῖκτες∙ πρῶτο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἔκθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὅτι ἡ τρόικα, δηλαδὴ κυρίως τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ποὺ ὑποτίθεται διέθετε τὴν ἀπαραίτητη τεχνογνωσία, ἔκανε λάθος στὶς ἐκτιμήσεις του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔκρηξη τῆς ὑφέσεως πρῶτα στὴν Ἑλλάδα∙ δεύτερο, τὸ πρωγογενὲς πλεόνασμα προβλέπεται ἀκόμη μεγαλύτερο, καθὼς τὰ δημόσια ἔσοδα κινοῦνται πάνω ἀπ’ τὶς προβλέψεις, ἐνῶ δικαιώνεται ὁ πρωθυπουργὸς στὶς πρωτοβουλίες του, κατάθεση προϋπολογισμοῦ, παράταση μειώσεως ΦΠΑ στὴν ἑστίαση∙ τρίτο, οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν πλέον τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν προτίθενται νὰ ἀνεχθοῦν ἄλλα πειράματα -ἂν καὶ πολλοὶ ἀποδέχονται τώρα, ὅτι δὲν ἦταν καθόλου τυχαῖες οἱ προτάσεις τοῦ Ταμείου, ἀλλὰ προσπάθεια ὑπονομεύσεως τῆς Εὐρωζώνης, πέραν τῆς χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος-, καθὼς βλέπουν μπροστά τους χειρποπιαστὴ τὴν ἀνάκαμψη στὶς νότιες χῶρες.