Ὁλλάντ, κρίσιμη ἑβδομάδα

Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ περνάει τὴν χειρότερη ἑβδομάδα τῆς εἰκοσάμηνης θητείας του στὸ Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων, μὲ κορυφαία δοκιμασία τὴν σημερινὴ συνέντευξη τύπου∙ ἡ ὕφεση στὴ χώρα ἐπιδεινώνεται, ἐνῶ ἡ ἀπογοήτευση τῶν Γάλλων πρὸς τὸ πρόσωπό του ἀποτυπώνεται στὴν κατακόρυφη πτώση τῆς δημοτικότητός του, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ πρόεδρο τῆς πέμπτης γαλλικῆς δημοκρατίας καὶ ἀντιμετωπίζει καὶ τὶς ἐρωτικές του περιπέτειες. Οἱ Γάλλοι εἶναι ἔντονα δυσαρεστημένοι, διότι βλέπουν τὴν ἐπέκταση τῶν γερμανικῶν ἐξαγωγῶν, τὴν ἐξισορρόπηση τῆς ἀγγλικῆς οἰκονομίας, τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἱσπανικῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακούφιση τῆς ἰταλικῆς καὶ μόνο τὴν δική τους ἀκόμη σὲ κρίση∙ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς ἀποδίδουν τὴν δυσαρέσκεια τοῦ κόσμου στὴν ἔλλειψη τολμηρῶν πρωτοβουλιῶν ἀπ’ τὸν πρόεδρο καὶ τὴν κυβέρνησή του καὶ στὴν παθητικὴ στάση του ἀπέναντι στὰ προβλήματα. Οἱ Γάλλοι θέλουν ἰσχυρὴ κυβέρνηση γιὰ νὰ ὑπακούσουν, διαφορετικὰ ἀντιδροῦν, ἀκόμη καὶ σὲ σωστὲς κυβερνητικὲς πρωτοβουλίες.