Κίνα, 1η ἐμπορικὴ δύναμη

Σὲ πρώτη ἐμπορικὴ δύναμη παγκοσμίως ἀναδείχθηκε ἡ Κίνα τὸ 2012 ὑποσκελίζοντας τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο ἀνῆλθε σὲ 4,16 δις δολλάρια, ἔναντι 3,15 τῆς Ἀμερικῆς. Ἀπὸ δεκαετίας περίπου ἡ Κίνα εἶχε περάσει τὴν Ἀμερικὴ στὶς ἐξαγωγὲς κι εἶχε καταλάβει τὴν πρώτη θέση πρὸ πενταετίας ὑποσκελίζοντας τὴν Γερμανία, ἀλλὰ μὲ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἀμερικανικῶν εἰσαγωγῶν καυσίμων, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῆς ἐγχωρίου παραγωγῆς πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου, μειώθηκε αἰσθητὰ τὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο∙ τὰ μεγέθη αὐτὰ ἔχουν συμβολικὴ καὶ πολιτικὴ σημασία περισσότερο καὶ ἀντανακλοῦν στὴν διεθνῆ ἐπιρροὴ ἑκάστης χώρας. Φυσικὰ πρώτη χώρα στὸ διεθνὲς ἐμπόριο εἶναι ἡ Εὐρωζώνη, διότι οἱ ἐμπορικὲς ἀνταλλαγὲς μετροῦν κατὰ τὸ νόμισμα, ἀλλὰ δὲν προσαρμόζονται δι’ εὐνοήτους λόγους ἐγκαίρως οἱ διεθνεῖς σχολιαστές.