Ἰράν, συμφωνία πυρηνικῶν

Στὴ συμφωνία, γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς παραγωγῆς ραδιενεργοῦ ὑλικοῦ στὸ Ἰρὰν ἀπ΄ τὶς 20 τρέχοντος μηνός, κατέληξαν στὸ Παρίσι οἱ πέντε μεγάλοι σὺν τὴν Γερμανία καὶ ἡ Τεχεράνη∙ ἡ συμφωνία τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν χαρακτηρίζεται ἱστορικὴ κι ἀναμένεται ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς χώρας ἀπ’ τὶς δυτικὲς δυνάμεις. Στὴν πράξη τὸ Ἰρὰν ἐπανέρχεται στὴν διεθνῆ κοινότητα, ὡς ἰσότιμο μέλος, καὶ πιστεύεται ὅτι θὰ βοηθήσει στὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς εἶναι ὁ κύριος χρηματοδότης τῆς Συρίας καὶ τῆς Χεζμπολλὰχ στὸν Λίβανο∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κανονικὴ ροὴ πετρελαίου πρὸς τὶς καταναλώτριες χῶρες κι αὐτὸ ἴσως συμβάλλει στὴν ἔστω καὶ μικρὴ ὑποχώρηση τῶν τιμῶν του. Μιὰ σημαντικὴ ἑστία διεθνοῦς ἐντάσεως ἀπὸ τριακονταπενταετίας κλείνει μᾶλλον.