Πολλαπλάσιες ἀποκαλύψεις στὰ σκάνδαλα

Οἱ ἀποκαλύψεις στὰ σκάνδαλα πολλαπλασιάζονται, μαζὶ μὲ τὶς ἀλληλοκατηγορίες γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοπούς∙ ὁ καναλάρχης δὲν ἦταν καθόλου πειστικὸς στὴν ἀπολογία του καὶ φέρθηκε σὰν τὴν γυναικοῦλα τῆς γειτονιᾶς, ποὺ τὴν πιάνουν στὰ πράσα, «οἱ ἄλλοι φταῖνε κι ὄχι ἐγώ, θὰ εἶμαι πιστὴ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα». Σήμερα κρίνει τὴν περίπτωσή του τὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἀπάντηση τοῦ πρώην προέδρου, ὅταν ἐκδοθεῖ ἀπ’ τὴν Τουρκία, γιὰ τὴν διαλεύκανση πολλῶν ἐρωτημάτων∙ στὴν λίστα Λαγκάρντ, ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΔΟΕ ἦταν πειστικὸς στὴν παρουσίαση τῶν ἐλέγχων στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ «ἔκλεψε» τὴν παράσταση μὲ τὶς διακοπές της, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀνέχονταν οὔτε οἱ σύντροφοί της. Ἐμφανῶς ἐπιδιώκει τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὰ ἐξοπλιστικά.