Πρωτογενὲς πλεόνασμα ὑψηλὸ

Τἢν ἐπίτευξη ὑψηλοτέρου πρωτογενοῦς πλεονάσματος -691 ἑκατομμυρίων εὐρώ, μὲ προοπτικὲς γιὰ ἕνα δις, στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἔτους- γιὰ τὸ 2013 ἀνακοίνωσε ἡ κυβέρνηση∙ αὐτὸ τῆς διασφαλίζει τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, γιὰ πρώτη φορὰ μέσα στὴν τετραετία, ἀπὸ θέσεως ἰσχύος. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἐπείγεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν δανειστῶν, διότι θέλει νὰ ἔχει ὅλα τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα στὰ χέρια της∙ ἤδη τὸ ἔλλειμμα διαμορφώνεται στὸ 2,9%, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ’ τὴν ἔνταξη καὶ ἀπ’ τὰ χαμηλότερα στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ αὐξήθηκε τὸ πρόγραμμα δημοσίων ἐπενδύσεων, παρὰ τὴν καθυστέρηση εἰσπράξεων 665 ἑκατομμυρίων ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Στὴν καλὴ εἰκόνα τῶν δημοσιονομικῶν προστίθεται ἡ ἱκανοποιητικὴ πορεία τῶν μεταρρυθμίσεων, παρὰ τὶς καθυστερήσεις τὰ προηγούμενα χρόνια∙ τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν οἰκονομία καὶ τὴν χώρα. Ἡ χειρότερη κατηγορία, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διαχειρισθεῖ τὰ οἰκονομικά της, καταρρέει.