Σαμαρᾶς σὲ Εὐρωκοινοβούλιο

Τὴν παρουσίαση τοῦ προγράμματος τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας θὰ κάνει σήμερα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, παρουσίᾳ τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο∙ ὁ πρωθυπουργὸς διαθέτει τὸ πλεονέκτημα τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἕναν χρόνο πρὶν ἀπὸ τὶς βαρύγδουπες προβλέψεις, ὅταν ὅλοι προεξοφλοῦσαν τὴν ἀποτυχία τῆς χώρας. Ἑπομένως ἔχει τὸ προηγούμενο ὅτι, ὅταν ἡ Ἑλλὰς ἀναλαμβάνει ὑποχρεώσεις τὶς ἐκπληρώνει ἐνσυνειδήτως, ἀνεξαρτήτως τῶν θυσιῶν τοῦ λαοῦ της∙ γιὰ τὴν προεδρία οἱ προτεραιότητες εἶναι γνωστές, ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς καὶ προώθηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως, ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ μείωση τῆς ἀνεργίας, προστασία τῆς ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν καὶ τῶν συνόρων τῆς Εὐρώπης, χερσαίων καὶ θαλασσίων, ἑνιαία ἐνεργειακὴ πολιτικὴ καὶ προώθηση τῆς καινοτομίας καὶ ἀνταγωνιστικότητος. Οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐοίωνες καὶ καλὲς γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προεδρίας, ἀλλὰ καὶ ἡ συνέχεια τῶν ἐκκρεμοτήτων ἀπ’ τὴν Ἰταλία στὸ ἑπόμενο ἑξαμηνο∙ οἱ Κασσάνδρες, ἐπιχώριες καὶ ἐν Ἑσπερίᾳ, διαψεύδονται καὶ πάλιν.