Ἑκούσια ἐπιστροφὴ χρημάτων

Συνέβη καὶ αὐτό, ὁ Γ. Καμάρης, ὁ ὁποῖος εἶχε κληθεῖ ὡς μάρτυρας στὸ σκάνδαλο τῶν ἐξοπλισμῶν, ἐπέστρεψε στὸ δημόσιο 7,5 ἑκατομμύρια δολλάρια, ἀπὸ λογαριασμοὺς ποὺ εἶχε ἀνοίξει γιὰ τὸν Γιάννη Σμπῶκο∙ ἐπὶ πλέον ἔδωσε στοὺς ἀνακριτὲς τοὺς ἄγνωστους γι’ αὐτοὺς λογαριασμοὺς μὲ σοβαρὲς κινήσεις πρὸς πολλὲς κατευθύνσεις. Ἡ χειρονομία ἔχει ἕναν καὶ μόνο σκοπό, τὴν ἀπόδειξη στὸ δικαστήριο, ὅτι συνεργάσθηκε ὁ μάρτυρας πλήρως μὲ τοὺς ἀνακριτὲς κι ἑπομένως δικαιοῦται τὴν ἐπιείκειά του∙ σημαίνει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, ὅτι οἱ νέοι λογαριασμοὶ ὁδηγοῦν σὲ ἄλλα πρόσωπα καὶ περισσότερες κινήσεις πρὸς πολλὰ ἐπίπεδα. Αὐτὰ ψάχνουν τώρα οἱ ἀνακριτὲς καὶ ἀρκετοὶ σὲ κορυφαῖες θέσεις καὶ ἐπώνυμοι χάνουν τὸν ὕπνο τους.