Ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις Βουλῆς

Στὴν Βουλὴ ἔχουν διαβιβασθεῖ ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο πολλὲς ἐκκρεμεῖς δικογραφίες κατὰ ὑπουργῶν ἢ βουλευτῶν, πρώην ἢ νῦν, ἀλλὰ πολλὲς δὲν ἔχουν προωθηθεῖ στὴν Ὁλομέλεια∙ πολὺ σημαντικὸ τὸ θέμα, διότι ἀρκετὲς μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψουν τεράστιο πλοῦτο παρανομιῶν ἢ σκανδάλων, ἄλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ πρόβλημα, τὸ πόσες ὑποθέσεις ἔχει τὴν δυνατότητα διερευνῆσαι ταυτοχρόνως τὸ Κοινοβούλιο. Ἡ ὑστερικὴ ἐπανέφερε τὸ θέμα μὲ τὴν δήλωσή της∙ ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο, νὰ γίνει κάποια ἐπιλογή. Ἂς ἀρχίσουν ἀπ’ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀντώνη Κάντα καὶ τὸ πῶς ἐξελέγη καθηγητής, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιοὶ τὸν βοήθησαν∙ ἴσως πεταχθοῦν λαγοὶ ἀπ’ τὸν σκοῦφο, γιὰ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ γιὰ τὸν πρώην πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.