Προβλήματα μὲ τὸ Κογκρέσσο

Τὰ προβήματα τοῦ προέδρου μὲ τὸ Κογκρέσσο παραμένουν, παρὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος καὶ τὸν προϋπολογισμό∙ φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν πιέσεων τῶν μεγάλων οἰκονομικῶν παραγόντων καὶ τοῦ γεγονότος, ὅτι κινδύνευε μὲ σοβαρὴ κρίση ἡ ἀμερικανικὴ καὶ ἡ παγκόσμιος οἰκονομία, ὁπότε ὑποχώρησαν ἀμφότεροι. Οἱ σχέσεις τοῦ Λευκοῦ Οἴκου μὲ τὸ Καπιτώλιο δὲν ἀμβλύνθηκαν ὅμως πολύ∙ τελευταία ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν γερουσιαστῶν εἶναι πάμπλουτοι κι ἑπομένως ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τους, γεγονὸς ἑρμηνεῦον τὴν στάση τους, Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν, στὰ περισσότερα οἰκονομικὰ θέματα. Ἔτσι ἐξηγοῦνται καὶ οἱ καθυστερήσεις στὸ πρόγραμμα τῆς ὑγείας, τὸ γνωστὸ ὡς Obamacare, ἀλλὰ καὶ στὰ φορολογικὰ νομοσχέδια∙ τελευταῖα διαπιστώνεται καὶ μία ἄλλη τακτικὴ πολέμου, οἱ μεθοδευμένες καθυστερήσεις στὶς ἁρμόδιες Ἐπιτροπὲς, Βουλῆς καὶ Γερουσίας, γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν προτεινομένων προσώπων στὶς διάφορες θέσεις.