Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ στὴν Ἰαπωνία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Κίνα∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε ἐλαφρῶς τὴν θέση του, στὰ 1,3674 δολλάρια καὶ 141, 6486 γιέν, ἀλλὰ χρυσός, 1248,75, καὶ πετρέλαιο, 106,60 παρέμειναν σταθερά. Οἱ ἐπενδυτὲς συνεχίζουν τὴν στάση ἀναμονῆς γιὰ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη, ὡς πρὸς τὴν ἔναρξη τῆς ἀναπτυξιακῆς διαδικασίας∙ στὴν Εὐρωζώνη τὸ μεγάλο ἐμπόδιο εἶναι πλέον ἡ Γαλλία, καθὼς οἱ ἐρωτικὲς περιπέτειες τοῦ προέδρου της ἔχουν ὁδηγήσει στὴν ἀδράνεια τῆς κυβερνήσεως καὶ δὲν λαμβάνεται στὴν πράξη καμμία ἀπόφαση∙ στὴν συνέντευξή του προσπέρασε τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ δὲν ἔδωσε ἄλλη πολιτικὴ πνοή. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἡ συμφωνία γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ καὶ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος δὲν προσέφερε αἰσιοδοξία στὴν ἀγορά∙ ἀντιθέτως τὸ πρόστιμο τῶν 5,3 δις δολλαρίων στὴν JPMorgan, λόγῳ τοῦ σκανδάλου Madoff, σημαίνει ὅτι ἡ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων ἔχει συνέχεια.