Ἀλλαγὲς στὴ Μέση Ἀνατολή

Σημαντικὲς ἀλλαγὲς παρατηροῦνται στὴ Μέση Ἀνατολὴ τὶς τελευταῖες μέρες∙ στὸ Ἰσραὴλ ὁ θάνατος τοῦ Ἀριὲλ Σαρὸν συνοδεύεται ἀπὸ πιέσεις γιὰ εἰλικρινὴ διάλογο μὲ τοὺς Παλαιστινίους, ἂν καὶ δὲν θεωρεῖται τόσο εὔκολο αὐτό. Πάντως ἡ οἰκοδόμηση κατοικιῶν στὴν Δυτικὴ ὄχθη συνεχίζεται, ὁπότε καὶ ἡ ἄρνηση τῆς παλαιστινιακῆς ἀρχῆς γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ἀμερικανῶν∙ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ἰσραὴλ διευρύνεται, μὲ τὴν ἀνατροπὴ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας. Στὴν Αἴγυπτο ἄρχισε τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀνάδειξη στὴν προεδρία τῆς χώρας τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ στρατοῦ∙ ὁπωσδήποτε τὸ δημοψήφισμα θὰ τὸ κερδίσει, ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι, ἡ εἰρήνευση τῆς χώρα ἀπ’ τὶς διαδηλώσεις.