Τουρκία, ἐμπλοκὴ Ἐρντογὰν

Στὴν προσωπικὴ ἐμπλοκὴ τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, στὰ σκάνδαλα διαφθορᾶς, φαίνεται ὅτι βρίσκονται οἱ ἀνακρίσεις∙ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ ὁ τύπος κατηγοροῦν εὐθέως τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι ὁ ἀποκεφαλισμὸς τῆς Ἀστυνομίας καὶ οἱ νομοθετικές του πρωτοβουλίες γιὰ μεταρρυθμίσεις τῆς δικαιοσύνης, ἀποβλέπουν στὴν συγκάλυψη τῶν ὑποθέσεων. Ἡ κρίση ἐξαπλώνεται στὴν χώρα, ἐνῶ οἱ πρωτοβουλίες τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἔχουν σκοπὸ τὴν ἀναζήτηση διεξόδου∙ λέγεται ὅτι ὁ Ἀμπντουλλὰχ Γκιοὺλ διαφοροποιεῖται εὐθέως πλέον ἀπ’ τὸν ἀρχηγό του, κοντὰ στὸν ὁποῖο διακρίθηκε στὴν πολιτική. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι σοβαρὸς καὶ στὴν οἰκονομία, καθὼς πολλαπλασιάζονται οἱ ἐνδείξεις τῆς κρίσεως, μὲ πρῶτα μηνύματα τὴν πεποίθηση τῶν ἐπενδυτῶν, ὅτι ἡ χώρα θὰ βαδίζει πλέον ἀναποτρέπτως σὲ σοβαρὴ πολιτικὴ κρίση∙ ἡ αἴσθηση τῆς σταθερότητος ὑπονομεύεται σταδιακά.