Σκάνδαλα, αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ διατάξεων

Μὲ ἐπιβολὴ πρωτοφανοῦς ἐγγυήσεως πέντε ἐκατομμυρίων εὐρὼ ἀφέθη ἐλεύθερος ὁ καναλάρχης, μετὰ ἀπὸ μαραθώνια σύσκεψη τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου, ἐνῶ συνεχίζονται οἱ ἀνακρίσεις στὰ ἄλλα σκάνδαλα καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν νέων λογαριασμῶν οὐδεὶς γνωρίζει ποιοὺς θὰ λαγοὺς θὰ βγάλει. Ἡ ἀπόφαση καταδεικνύει τὴν ὑποδειγματικὴ ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης στὴν χώρα καὶ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως, ὅτι ὀφείλουμε ὅλοι νὰ σεβασθοῦμε τὴν ἀνεξαρτησία της∙ στὴ διαπλοκὴ ἔχει ἐπικρατήσει πανικός, διότι ὅλοι τους φοβοῦνται ὅτι ἡ ἀπόφαση ἀποτελεῖ προηγούμενο, ὄχι μόνο, ἐπειδὴ ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν βρίσκονται στὸ ἀπυρόβλητο οἱ καναλάρχες, ἀλλὰ καὶ γιατὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔχει σεβασθεῖ τὸ δημόσιο χρῆμα, ἐνῶ εἶναι γνωστὸ ὅτι μοίραζαν καὶ μοιράζουν πλουσιοπάροχες ἀμοιβὲς στοὺς ὑποτακτικούς τους, ἀπ’ τὸν ἀποστερηθέντα κόπο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.