Σαμαρᾶς, ἐλπίδα σὲ Εὐρώπη

Τὴν ἐλπίδα προσέφερε στὴν Εὐρώπη ὁ πρωθυπουργός, γιὰ τὸ ἑξάμηνο τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, ἀλλὰ καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἄντεξε, παρὰ τὴν σκληρὴ δοκιμασία της καὶ τὶς ἀφάνταστα ἐπώδυνες θυσίες τοῦ λαοῦ της∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβουλίου ἦταν ἀντικειμενικὸς στὴν περιγραφὴ τῆς πολιτικῆς καταστάσεως, ἡ κρίση ὀφείλεται σὲ δικά μας λάθη, σὲ διαρθρωτικὰ προβλήματα τῆς Εὐρωζώνης καὶ σὲ λάθη τοῦ Μνημονίου, ὅπως μὲ τὴν ὑποεκτίμηση τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, τὰ ὁποῖα εἶχε ἐπισημάνει ὡς ἀντιπολίτευση ἀπ’ τὴν ἀρχή. Στὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς αὐτοπεποιθήσεως τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῆς ἰσοτίμου συμμετοχῆς της στὴ διεθνῆ σκηνή∙ ἡ Εὐρώπη ὀφείλει νὰ ἀνακτήσει τὸ παλαιό της κύρος, ὄχι σὲ ἕνα ἑξάμηνο, ἀλλὰ σὲ βάθος χρόνου. Οἱ προτεραιότητες τῆς προεδρίας, τόνισε, εἶναι, ἀνάκαμψη καὶ μείωση τῆς ἀνεργίας, μὲ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, τραπεζικὴ ἑνοποίηση, ἀσφάλεια καὶ ἑνιαία θαλασσία πολιτική.