Σύγκρυο τηλεπαραθυριστῶν

Ἡ ἀνάκριση τοῦ καναλάρχη ἔχει φέρει ψυχικὴ ταραχὴ στοὺς ὑπερόπτες καὶ ἀλαζόνες τῶν τηλεπαραθύρων∙ οἱ καναλάρχες καὶ οἱ ἄνθρωποί τους πίστευαν ὅτι ἦταν στὸ ἀπυρόβλητο, ὅταν οἱ ἐπιχειρήσεις τους εἶναι καταχρεωμένες καὶ τὰ χρέη στὴν Ἐφορία καὶ στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ὑπερβαίνουν τὸ ἐνεργητικό τους, ἀλλὰ ζητοῦν συνέχεια νέα δάνεια ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ πληρώνουν μὲ μυθικὰ ποσὰ τοὺς τιτιβίζοντες στὴν ὀθόνη∙ ἡ κράτιση τοῦ πρώτου –καὶ «ἱεροῦ τέρατος» ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς δικτατορίας ἀδιαλείπτως- σημαίνει ὅτι ὅλοι τους εἶναι ἐκτεθειμένοι στὴν κρίση τῆς δικαιοσύνης. Ὅσο μάλιστα συνεχίζεται ἀμείωτη ἡ ῥοὴ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν λογαριασμῶν ἀπ’ τὶς προμήθειες, τόσο τρέμουν μπροστὰ στὶς νέες ἀποκαλύψεις. Τελικά, κρατικοδίαιτοι εἶναι ὅλοι τους.