Ἀπόφαση Συγκλήτου τῆς ΑΣΟΕ

Ἡ Σύγκλητος τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου ἀποφάσισε ὁμοφώνως ὅτι εἶναι ἀδιανότητη ἡ κατάληψη αἰθουσῶν τοῦ ἱδρύματος ἀπὸ διάφορες ὁμάδες ἐξωπανεπιστημιακῶν καὶ ζήτησε ἀπ’ τὸν πρύτανη, ὅπως λάβει κάθε μέτρο, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος, ἀκόμη καὶ τὴν προσφυγὴ στὴν βοήθεια τῆς Ἀστυνομίας∙ πέρασε μιὰ βδομάδα ἀπ’ τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ ὁ πρύτανις, γιὰ ἄγνωστους λόγους, δὲν ἔκανε τίποτε ἀπολύτως. Οἱ ἐξωπανεπιστημιακοί, ἄπλυτοι κι ἄλλοι μὲ γνωστοὺς ἐθισμούς, παραμένουν κύριοι τοῦ Πανεπιστημίου, διότι, ὅταν θέλουν αὐτοὶ κι ὅπως θέλουν, ἐπιτρέπουν τὰ μαθήματα∙ ὁ πρύτανις δὲν εἶναι οὔτε διὰ τελετὰς καὶ πανηγύρεις, τρέμει καὶ τὴν σκιά του. Τὸ ὑπουργεῖο πρέπει κάτι νὰ κάνει, ἡ εὐκαιρία ἐδόθη, ἡ ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου.