Οἱ Ἀρεοπαγῖται καὶ ἐφέται

Τὸ θέμα τῆς συστάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου παραμένει ἄλυτο∙ τοῦτο διότι δὲν ὑπῆρξε ῥητὴ γραπτὴ ἀναφορά. «Τίνες γὰρ ἦσαν οἱ πρὸ Σόλωνος ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ καταδικασθέντες, εἰ πρῶτος Σόλων ἔδωκε τῇ ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλῇ τὸ κρίνειν»∙ διότι ποιοί ἦσαν οἱ καταδικασμένοι πρὶν ἀπ’ τὸν Σόλωνα ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο, ἀφοῦ πρῶτος ὁ Σόλων ἀνέθεσε στὸν Ἄρειο Πάγο τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ κρίνειν; «Εἰ μὴ νὴ Δία γέγονέ τις ἀσάφεια τοῦ γράμματος ἢ ἔκλειψις»∙ ἐκτὸς κι ἂν μὰ τὸν Δία συνέβη κάποια ἀσάφεια τῶν κειμένων ἢ διαγραφή. «Ὥστε τοὺς ἡλωκότας ἐπ’ αἰτίαις, αἳς κρίνουσι νῦν οἱ Ἀρεοπαγῖται καὶ ἐφέται καὶ πρυτάνεις»∙ ὥστε ὅσοι παραμένουν σὲ κατάσταση στερήσεως δικαιωμάτων, καὶ τοὺς κρίνουν σήμερα Ἀρεοπαγῖται, ἐφέτες καὶ πρυτάνεις. «Ὅτε ὁ θεσμὸς ἐφάνη ὅδε, μένειν ἀτίμους τῶν ἄλλων ἐπιτίμων γενομένων»∙ ὅταν ἐμφανίσθηκε ὁ θεσμός, παραμένουν καταδικασμένοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀποκαθίστανται.