Συνάντηση, Ραχόι, Ὀμπάμα

Ἡ προχθεσινὴ συνάντηση στὸν Λευκὸ Οἶκο τοῦ Μαριάνο Ραχόι μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἀποτελεῖ τὴν πρώτη τῶν ἡγετῶν τῶν δύο χωρῶν ἀπὸ δεκαετίας∙ οἱ ἀμερικανοϊσπανικὲς σχέσεις εἶχαν διαταραχθεῖ ἄσχημα, λόγῳ τῆς διαφωνίας τῆς Μαδρίτης ἀπέναντι στὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰρὰκ καὶ τῆς ἀμέσου ἀνακλήσεως τῶν στρατιωτῶν της ἀπ’ τὴν χώρα, ἀπ’ τὸν ἐκλεγέντα τότε πρωθυπουργὸ Λουὶ Θαπατέρο. Οἱ διμερεῖς σχέσεις εἶχαν περιορισθεῖ πάρα πολὺ καὶ μόνο πρόσφατα ἐπιχειρήθηκε ἡ ἀναθέρμανσή τους, μὲ τὴν πρόσκληση πρὸς τὸν σημερινὸ πρωθυπουργὸ γιὰ ἐπίσκεψη στὴν Οὐάσιγκτον∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Μαριάνο Ραχόι, γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας του ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις στὴ δημόσια διοίκηση. Ἡ ἐπιρροὴ τῆς Ἱσπανίας στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ μέτρησε πάρα πολὺ στὴν ἐπίσκεψη.