Γαλλία, μείωση γεννήσεων

Στὴ Γαλλία ἡ κρίση ἔφερε μείωση τῶν γεννήσεων, καθὼς ἀντιστοιχοῦν κάτω ἀπὸ δύο παιδιὰ κατὰ γυναῖκα∙ γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ πληθυσμοῦ στὰ ἴδια ἐπίπεδα πρέπει νὰ γεννάει δύο παιδιὰ κάθε γυναῖκα, μὲ περισσότερα σημειώνεται αὔξηση. Ὡς πρὸς τοὺς γάμους, πέρυσι ἔγιναν 238000, ἀπ’ τοὺς ὁποίους οἱ γάμοι ὁμοφυλοφίλων ἦταν 7000, ἢτοι 3%, ἀπ’ τοὺς ὁποίους τὰ δύο τρίτα μεταξὺ ἀνδρῶν∙ τὸ 2013 ἦταν τὸ πρῶτο ἔτος καθιερώσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁ ὁποῖος εἶχε προκαλέσει ὀξύτατες πολιτικὲς ἀντεγκλήσεις, ἀλλὰ δὲν φαίνεται ὅτι εἶχε ἀνταπόκριση στὸν ἁπλὸ Γάλλο, διότι οἱ ὁμοφυλόφιλοι στὴν χώρα ἐκτιμῶνται πολὺ περισσότεροι ἀπὸ ὅσους παντρεύτηκαν. Ἡ Γαλλία ἔπασχε στὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἀπὸ ὑπογεννητικότητα, καὶ μόνο τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀλλάξαν οἱ συνήθειες.