Θέση ἰσχύος πρὸς τρόικα

Ἡ κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει πλέον τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα, μετὰ καὶ τὴν προχθεσινὴ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἀπὸ θέση ἰσχύος, καθὼς διαθέτει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: πρῶτον, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν σαφῆ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀδιανόητη γιὰ τοὺς ἐμπειρογνώμονές της τόσο γρήγορα∙ δεύτερον, τὴν ὁμόθυμη καταδίκη τῆς Εὐρώπης γιὰ τὶς λανθασμένες ἐκτιμήσεις της στὸ πρῶτο Μνημόνιο, ἀλλὰ καὶ τὴν παντελῆ ἀδυναμία της καταγράψαι τὴν ἀλλαγὴ πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Οἱ προοπτικὲς γιὰ ἐπιστροφὴ εἶναι στὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου, ὅταν θὰ ἔχει συμπληρώσει ἡ κυβέρνηση τὰ στοχεῖα γιὰ τὸ πλεόνασμα καὶ τὴν ἀνάκαμψη∙ τὸ κύριο μέλημα πλέον εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν μικρομεσαίων κυρίως ἐπιχειρήσεων. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εὐνοεῖ τὴν χρηματοδότηση, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀνοίξει ὅλοι οἱ κρουνοί της, διότι ἀναμένεται λειτουργία τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς.