Θάρρος Μαν. Καραμολέγκου

Ὁ Μανώλης Καραμολέγκος ἐπέδειξε ἐξαιρετικὸ θάρρος καὶ σύνεση, κατὰ τὴν ἀπαγωγή του, ἀπ’ τὴν συμμορία τῶν τεσσάρων ἀπαγωγέων του∙ παρὰ τὴν κακοκοποίησή του καὶ τὸν ἔγκλεισμό του στὸ πὸρτ μπαγὰζ τοῦ αὐτοκινήτου του, ἔπεισε τὸν φύλάκά του καὶ παραδόθηκαν στὸ κοντινὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα, ὅταν οἱ ὑπόλοιποι εἶχε πάει γιὰ νὰ ἐκβιάσουν λύτρα ἀπ’ τὴν οἰκογένειά του. Ὁ ἀπαγωγέας εἶναι μολδαβικῆς καταγωγῆς καὶ συνεργάσθηκε μὲ ἄλλους στὴν ἀπαγωγή∙ ἡ Ἀστυνομία ἔχει συλλάβει τοὺς ἄλλους δύο κι ἀναζητεῖται ὁ τέταρτος. Τὸ παράξενο εἶναι ὅτι ὁ Μολδαβός, ὅταν παραδόθηκε, ἦταν πάνοπλος, μὲ πιστόλι καὶ χειροβομβίδες, ἀλλὰ πείσθηκε φαίνεται ἀπ’ τὸν ἐπιχειρηματία, ὅτι θὰ τὸν ὑποστηρίξει στὴν ἀνάκριση καὶ στὸ δικαστήριο.