Σύγκρυο πάσης διαπλοκῆς

Οἱ πρωτοφανεῖς σκληροὶ ὅροι, γιὰ τὴν μὴ προφυλάκιση τοῦ καναλάρχου, πέρασαν σχεδὸν σὲ ὑποσημείωση ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἔτσι εἰρήσθω ἐν παρόδῳ∙ τὰ πέντε ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐγγύηση εἶναι μυθῶδες ποσό, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν μεγαλοεπιχειρηματία, διαφορετικὰ δὲν θὰ πρόβαλε τόσες ἀντιρρήσεις. Ὁ φόβος ὅμως τῶν ὑποτακτικῶν τῆς διαπλοκῆς εἶναι ἄλλος, ὅτι ἀποτελεῖ προηγούμενο γιὰ ἄλλες περιπτώσεις∙ ὅλοι τους τρέμουν ὅτι, μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν, θὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ μεγάλο φαγοπότι μὲ τὸ δημόσιο χρῆμα, ἐξοπλιστικά, Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ὅλων τους. Τὰ ὀνόματα εἶναι πολλά, ποῦ τὰ βρῆκαν κι ἔχτιζαν τὶς μεγάλες ἐπαύλεις, ἀγόραζαν τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα∙ ὁ Πακτωλὸς ἔχει στερέψει κι ἀπομένει ἡ λογοδοσία κι ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταχρησθέντων.