Εὐρωκοινοβούλιο, Σαμαρᾶς

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἀποβαίνει σταθμὸς γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ ἔπεισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ τοῦ Μάρτιν Σούλτζ, ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἡ χώρα μας κι ὅτι ἀποτελεῖ σύμβολο γιὰ τὴν Εὐρώπη, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ κριτικὴ ἐναντίον του ἦταν μᾶλλον ἁπαλὴ καὶ γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, ὅσων εἶχαν πρωτοστατήσει στὶς προφητεῖες τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ τώρα διαπίστωσαν ὅτι ἀντιμετωπίζονται ὡς φαιδρὰ πρόσωπα∙ ἡ εἰρωνικὴ ἀπάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ καταχειροκροτήθηκε, διότι μόνο ἡ περιφρόνηση τοὺς ταιριάζει πλέον. Ἡ τεράστια πλειοψηφία τῶν εὐρωβουλευτῶν ἀναγνώρισε το ἅλμα τῆς Ἑλλάδος στὰ οἰκονομικά της, ἀλλὰ καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προεδρίας της∙ ἐπὶ τέσσερα χρόνια ἡ χώρα μας ἦταν ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος ἀπὸ ὅλους.